Dane za czwarty kwartał 2016r. – 15.03.2017 r.

Dane za czwarty kwartał 2016r. to dalszy wzrost liczby klientów, która zbliża się do 1,5 mln. W porównaniu do trzeciego kwartału spadła ilość umów przypadających na jednego klienta z 1,32 do 1,31, natomiast wzrosła średnia wartość salda pożyczki z 2894 zł do 3043 zł. Ilość i wartość umów zawartych w czwartym kwartale 2016r. wzrosła o niemal 7%, do odpowiednio 260 tys. i 1,2 mld zł.

2016Q4