Dane za drugi kwartał 2017r. – 18.09.2017r.

Drugi kwartał 2017r. charakteryzuje się spadkiem liczby klientów, choć w dalszym ciągu utrzymuje się ona na poziomie 1,5 mln. Liczba zawartych umów pozostaje stabilna i wynosi 2,5 mln. W drugim kwartale 2017r. wzrosła liczba zawartych umów, przekraczając poziom 240 tysięcy. Wzrosła także ogólna wartość umów, która ponownie zbliża się do poziomu 1,2 mld złotych. Ilość umów przypadająca na jednego klienta pozostała stabilna i wynosi 1,29. Średnia wartość salda pożyczki rosła czwarty kwartał z rzędu i wynosi obecnie 3210 zł.