Dane za pierwszy kwartał 2017r. – 20.06.2017r.

Dane za pierwszy kwartał 2017r. pokazują nieznaczny wzrost liczby klientów, który oscyluje wokół 1,5 mln. W porównaniu do czwartego kwartału 2016r. spadła ilość umów przypadających na jednego klienta z 1,31 do 1,29, natomiast w dalszym ciągu rosła średnia wartość salda pożyczki z 3043 zł do 3130 zł. Ilość i wartość umów zawartych  w omawianym okresie spadła do odpowiednio 239 tys. i 1,14 mld zł.