Dane za trzeci kwartał 2016r. – 16.12.2016 r.

Dane za trzeci kwartał 2016r. pokazują stały, stabilny wzrost klientów w bazie FWWI. W porównaniu do drugiego kwartału 2016r. nieznacznie spadła liczba umów/klienta z 1,37 do 1,32 oraz średnia wartość salda pożyczki z 2926 zł do 2894 zł. Wzrosła natomiast wartość umów zawartych w kwartale.

2016Q3