Dane za trzeci kwartał 2017r. – 19.12.2017r.

W trzecim kwartale 2017 roku zarówno liczba klientów, jak i liczba umów pozostaje stabilna. Nieznacznie spadła liczba i wartość umów zawartych w omawianym okresie. Liczba umów przypadających na jednego pożyczkobiorcę pozostaje stabilna na poziomie 1,29. Kolejny, piąty kwartał z rzędu, rosła natomiast średnia wartość salda pożyczki, która wyniosła 3319 złotych.