Spotkanie Animatorów Forum Wzajemnej Wymiany Informacji – 19.09.2017 r.

19 września 2017 roku w Krakowie odbyło się kolejne kwartalne spotkanie Animatorów Forum Wzajemnej Wymiany Informacji.

Tematem wiodącym spotkania były zmiany w prawie europejskim dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), które wejdą w życie 25 maja 2018 roku i ich wpływ na funkcjonowanie forum. Uczestnicy spotkania omówili cele i wyzwania jakie stoją przed uczestnikami oraz rolę każdego z nich w procesie dostosowania działalności FWWI do nowych wymogów prawnych. Omówiono też konieczność opracowania nowego regulaminu i dokumentów umożliwiających powierzenie przetwarzania danych. Animatorzy zapoznali się z propozycjami zmian w regulaminie, ich statusem oraz terminami wejścia w życie.

W kontekście spełnienia wymagań prawnych po zmianach oraz wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 rokou (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024) uczestnicy omówili także temat rozliczalności danych i metodologię obsługi zapytań konsumentów o przetwarzane dane.

Następnie przedstawione zostały statystyki i trendy w oparciu o dane dostarczane przez uczestników oraz koncepcja tworzenia i publikacji statystyk w kolejnych okresach.

Ważnym punktem spotkania były także zmiany w funkcjonowaniu biur informacji gospodarczej, które zostaną wprowadzone na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U 2017 poz. 933) i modyfikacja procedur FWWI.