Spotkanie Animatorów Forum Wzajemnej Wymiany Informacji – 11.04.2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Śremie odbyło się kwartalne spotkanie Animatorów Forum Wzajemnej Wymiany Informacji.

Głównym tematem spotkania były zmiany w regulaminie Forum, które zostały zaakceptowane przez wszystkich Animatorów.  Kolejną istotną kwestią były zmiany prawne dotyczące ochrony danych osobowych i wynikająca z nich konieczność dostosowania procedur stosowanych przez FWWI.

CRIF poinformował pozostałych Animatorów o postępach prowadzonego projektu badającego rzetelność dostarczanych danych, który ma pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości wymienianych informacji. Animatorzy uznali tę inicjatywę za istotną dla dalszego rozwoju FWWI.