Spotkanie Animatorów Forum Wzajemnej Wymiany Informacji – 12.01.2017 r.

W dniu 12 stycznia 2017 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Animatorów Forum Wzajemnej Wymiany Informacji.

Grono Animatorów omówiło kwestię przyjmowania nowych członków, także z uwzględnieniem podmiotów spoza sektora pożyczkowego. Ważnym tematem były  zmiany w regulaminie Forum, w tym wprowadzenia wskaźników jakościowych portfela jako wymogu formalnego przystąpienia.

W trakcie spotkania zostały przedyskutowane wyniki audytu danych, Uczestnicy przyjęli jego wskazania jako wiążące i zadeklarowali wdrożenie stosownych działań. Jednocześnie CRIF poinformował Uczestników o rozpoczęciu projektu badania rzetelności dostarczanych danych.