O FWWI

Czym jest Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji?

Jest to platforma wymiany informacji pomiędzy firmami pożyczkowymi.

Jaki jest cel utworzenia FWWI?

FWWI to inicjatywa wiodących instytucji pożyczkowych na rzecz odpowiedzialnego pożyczania, w ramach której współdzielą one dane o wnioskach i umowach swoich klientów. Korzystanie w procesach decyzyjnych nie tylko ze swoich doświadczeń, lecz także pozostałych uczestników rynku pozwala przeprowadzać ocenę zdolności kredytowej klientów w jeszcze bardziej kompletny i kompleksowy sposób.

Dzięki tej możliwości współpracujące w ramach FWWI instytucje pożyczkowe realizują następujące cele:

  • wzrost efektywności operacyjnej (poprzez wzrost sprzedaży, redukcję złych kredytów oraz eliminację wyłudzeń);
  • dodatkowe korzyści dla klientów (lepsza oferta dla rzetelnych oraz ochrona przed spiralą zadłużenia);
  • wzmocnienie wizerunku branży (dzięki wysokim standardom współpracy i obiektywnym informacjom o rynku).

 

Jak funkcjonuje FWWI?

Współdzielenie danych między współpracującymi ze sobą uczestnikami FWWI odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej przez CRIF platformy programowej. Umożliwia ona poufną wymianę dokładnie zdefiniowanych informacji o wnioskach i umowach pożyczkowych w ramach ściśle określonej grupy uczestników.

W oparciu o pozyskiwane bezpośrednio od klientów odpowiednie zgody, każdy uczestnik wymiany podczas procesowania wniosków o pożyczkę ma możliwość sięgnięcia po dane przetwarzane przez pozostałych uczestników. Pozyskane w ten sposób informacje o historii umów pożyczkowych, a także o składanych współpracującym pożyczkodawcom wnioskach wykorzystywane są w ocenie zdolności kredytowej pożyczkobiorców oraz wykrywaniu prób wyłudzeń.

Aby zapewnić pełną poufność przetwarzanych danych, współdzielone dane mają zawsze postać statystycznych agregatów. Z jednej strony zawierają one wystarczającą do podejmowania decyzji ilość informacji, z drugiej chronią interesy poszczególnych uczestników.

CRIF Sp. z o.o. jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i w swojej działalności kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do FWWI?

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z Regulaminem FWWI i upewnienie się, czy zainteresowany przystąpieniem podmiot spełnia podstawowe warunki uczestnictwa oraz potwierdzenie ich poprzez złożenie pisemnego wniosku do CRIF Sp. z o.o.